Các Link Cần Thiết Khi Bạn Kinh Doanh Trên Facebook

Tạo Doanh Nghiệp (Tài Khoản BM)
Link: https://business.facebook.com

Check text hình ảnh đủ điều kiện chạy ads.
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Kháng nghị tài khoản:
Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Link Treo thanh toán: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Quảng cáo chờ phê duyệt quá 24h
https://www.facebook.com/help/contact/186912391909649

EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com
Xin Nâng ngưỡng tài khoản
Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Chát Support FB
Link: https://www.facebook.com/business/resources

Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

chính sách QC: https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

California’s Shine the Light law : https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

Report Pages that Disappeared : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

Report an Ad : https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Facebook Payments Support Center – Enter: https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

Give feedback or report that something is broken: Photos: https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/

Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Privacy Rights – Video Removal Request: https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Report an Issue with Facebook on Mobile: https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

Report an Unavailable Group or Event: https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/

Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Invalid Email Address Error : https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận : https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

Page Promotion Help : https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt: https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

Report an Underage Child (South Korea & Spain): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Report Content Lost During Reactivation: https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936 : Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 : Report an Issue with

Video PlaybackChat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862 << Impressum Contact
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 << Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 << Tên không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 << Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 << Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994 << Xác minh tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc << Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thânhttps://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Xác minh tên https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
Đổi tên https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
report bệnh tật https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
report die https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
report sex https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout
xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Comments

comments

Hãy like và chia sẻ bài viết hữu ích này: